Zarábajte s nami


V našom obchodnom barterovom systéme (ďalej len „BS“) ponúkame rôzne úrovne spolupráce pre členov ale aj nečlenov. Zarábajte s nami a spoločne prispejte k budovaniu hodnôt a rozšíreniu ponuky tovarov a služieb v BS.


Naša spoločnosť ponúka formy spolupráce na nasledujúcich úrovniach:

Odporučiteľ

Nie ste členom BS, ale máte kontakty na firmy, ktoré by vedeli využívať tento systém?

Odporučte do BS firmy a živnostníkov a získajte finančné benefity. Postup je jednoduchý. Uzatvoríme s vami zmluvu o Propagácii a sprostredkovaní kontaktu, následne vy ako odporučiteľ predstavíte náš systém (základné informácie) potenciálnym klientom BS. Po registrácii klienta do BS prostredníctvom nášho obchodného manažéra vám náleží 30 % z registračného poplatku, ak si záujemca objedná platený balík služieb.


Člen barterového systému

Ste už členom nášho obchodného systému?

Chcete bartrovať tovary a služby, ktoré už dlhodobo nakupujete iba za peniaze?

Odporučte do barterového obchodného systému vašich dodávateľov a odberateľov, ktorí budú využívať výhody obchodného systému a získajte 10 % z provízie z ich prvého nákupu v BS. V rámci barterového systému môžete nakupovať barterové produkty a služby aj od vašich obchodných partnerov, s ktorými by ste bežne nemohli bartrovať. Pomôžte nám vybudovať obchodný barterový systém a nakupujte to čo potrebujete zo širokej ponuky tovarov a služieb.


Strategický partner

Disponujete materiálom, tovarom alebo službou, ktoré viete pravidelne dodávať do barterového systému vo väčšom objeme?

Chcete využívať osobitné výhody v rámci BS ako strategický dodávateľ?

Strategický partner je člen BS, ktorý pravidelne dodáva strategické komodity a služby do barterového systému. Súčasťou Zmluvy o členstve v BS je Rámcová zmluva o dodávke tovarov alebo služieb do BS, v ktorej sa po vzájomnej dohode určia minimálne objemy dodávok tovarov alebo služieb, ktoré bude strategický partner pravidelne dodávať do BS po dobu 12 mesiacov.


Táto možnosť spolupráce prináša tieto špeciálne výhody pre strategického partnera oproti klasickému členstvu v BS:

  • Províziu z nákupu môžete platiť v barterových kreditoch, a to až do výšky 70 %.
  • Za odporučenie klientov do BS získate 10 % z provízie z ich prvého zrealizovaného nákupu + 30 % z registračného poplatku v prípade plateného balíka.


Investor

Máte záujem o investovanie do obchodného barterového systému, a tak sa podieľať na budovaní globálneho obchodného systému?

Chcete svoje investované prostriedky čo najlepšie a najefektívnejšie zhodnotiť?

Chcete využívať všetky výhody barterového systému zdarma?

Najvyššou formou spolupráce je investícia do BS. Táto spolupráca funguje na báze dlhodobého partnerstva, kde má investor priamu účasť na celom projekte BaB Company, s. r. o. Investor môže vložiť finančné prostriedky, nehnuteľný majetok, prípadne strategickú komoditu, ktorú dlhodobo bude dodávať do barterového systému.


Investor svojim vstupom do BS získava tieto benefity:

  • dohodnutý podiel z celkového zisku firmy
  • možnosť obchodovať v BS bez provízie a bez akýchkoľvek poplatkov
  • možnosť získania bezúročného nákupného limitu zdarma
  • využitie BS pre svoje podnikateľské ako aj súkromné účely.


Ktorá forma spolupráce vás najviac oslovila? Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. čísle +421 950 714 988 alebo na e-mailom na info@bartertrade.sk.


Tešíme sa na spoluprácu!

 

Hore