Strategický nákup


E-purchasing

Nákup je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie. Poradíme vám ako správne využiť nákupné metodiky a navrhneme riešenia, ktoré prinesú výsledky. Procurement 4.0 bude vašou pevnou súčasťou.


E-procurement

Verejné obstarávanie sa stáva neodmysliteľnou súčasťou biznis sféry pri čerpaní prostriedkov z EÚ. Pripravíme a zrealizujeme pre vás komplexný proces verejného obstarávania.


E-aukcie

Ak máte záujem zlepšiť cenové, kvalitatívne alebo zmluvné podmienky, elektronická aukcia je správna voľba. Pri našich službách nikdy nesúťažíme iba na najnižšiu cenu.


Vzdelávanie

Poskytujeme nákupné know-how formou praktických ukážok, príkladov a prípadových štúdií odovzdáme tímu vašich nákupcov.

Hore