Obstarávanie


Verejné obstarávanie

Komplexné spracovanie postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní „na kľúč". Naše metodiky a jedinečné know-how je zárukou najlepších výsledkov obstarávanej komodity.


Verejné obchodné súťaže

Predaj, prenájom ale aj výber vhodného a výhodného úverového krytia je súčasťou obchodnej verejnej súťaže. Správnym nastavením kritérií získavame zlepšenie cenových a zmluvných podmienok.


Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (NFP)

Koniec čerpania NFP sa nenávratne blíži. Spracovanie žiadosti o NFP je proces náročný na odbornosť, čas ale aj kvalitu. Zverte svoj zámer do rúk odborníkov a vypracovanie ŽoNFP už nebude problém.


Poradenstvo

Zamestnáva vaša samospráva „Filipa“? Ak nie, rozhodne skúste využiť nášho „Filipa“. Naši odborníci sú vám k dispozícii aj pri riešení tých najdôležitejších otázok.

Hore