Správa nájomných nehnuteľností


Klientom, ktorí sa rozhodli prenajímať nehnuteľnosti pokryjeme komplexné služby pri správe nehnuteľnosti v záujme zvýšenia efektívnosti investície

Postaráme sa o všetko. Od analýzy aktuálnej situácie a predpokladaného vývoja na trhu pri nastavení cien, aktívneho vyhľadávania nájomcov, vyhotovenie potrebných dokumentácií až po technickú podporu v podobe zabezpečenia opráv.

V prípade rodinných domov sa vieme postarať aj o záhradný servis.

Pravidelne reportujeme a upozorňujeme na dôležité termíny. Prinášame návrhy zmien v záujme možných finančných úspor.

Starostlivosť o správu nehnuteľnosti pozostáva najmä z:

 • analýzy a nastavenia ceny za prenájom a dohodnutia rozsahu služieb,
 • vyhotovenia marketingovej prezentácie,
 • aktívneho vyhľadávania nájomcov,
 • prípravy nájomných zmlúv a následnej prolongácie zmlúv s nájomníkmi,
 • prípravy sprievodnej dokumentácie,
 • registrácie na príslušnom daňovom úrade,
 • komunikácie so správcovskou spoločnosťou a nájomcami,
 • kontroly stavu nehnuteľností počas doby nájmu,
 • zabezpečovania opráv, rekonštrukcií (po predchádzajúcom odsúhlasení majiteľom nehnuteľnosti),
 • evidencie výdavkov na energie a súvisiace platby, údržbu a opravy,
 • priebežného upratovania alebo upratania po skončení nájmu,
 • pravidelného reportingu.
Hore