Realitné investície


V prípade, že disponujete voľnými finančnými prostriedkami, je investícia do nehnuteľnosti vynikajúcim riešením. Vaše peniaze sa zhodnotia a v nehnuteľnosti sú „bezpečne uložené“. Zároveň môžete zarábať na ich prenajímaní! Nemáte s investovaním do nehnuteľností žiadne skúsenosti? Poradíme vám, do ktorých realít sa oplatí investovať peniaze a dáme vám aj konkrétny tip na kúpu!

Na základe dlhoročného posudzovania atraktívnosti rôznych druhoch nehnuteľností, poradenstva pre developerov alebo individuálnych klientov úspešne zhodnocujeme aktíva našich klientov.

Dôležité parametre na strane klienta:


1. Profil klienta

Je dôležité či klient preferuje vysokú návratnosť investícii, alebo skôr konzervatívny prístup s nízkou mierou rizika.

2. Výška požadovanej investície a rozsah investovania

Je dôležité, či chce klient investovať do individuálnej nehnuteľnosti alebo prípadne do realitného projektu.

3. Využitie nehnuteľnosti

Je potrebné vedieť, či klient aktívne využíva nehnuteľnosť, alebo to nie je v jeho záujme.

4. Návratnosť investície

Finančné prostriedky vložené do nehnuteľnosti sa majú časom zhodnocovať alebo majú od začiatku generovať zisk.


Poskytujeme tieto služby


1. Zaujímavé informácie z prvej ruky

Pravidelne nás oslovujú vlastníci individuálnych nehnuteľností ako aj developerských projektov v rôznych fázach prípravy.

2. Poradenstvo

Poradenstvo zabezpečujú konzultanti, ktorí sa na to špecializujú. Na vyhľadávanie príležitostí a kompletné zastrešenie realizácie.

3. Analýza

Okrem analýzy trhu, zabezpečujeme aj analýzu nehnuteľnosti s väzbou na ďalších odborníkov (posúdenie statiky, znalecký posudok, geometrické vytýčenie a zameranie).

4. Obsadenie nájomcami

V prípade potreby zabezpečíme obsadenie nehnuteľnosti nájomcami.

5. Individuálna starostlivosť

Zabezpečíme individuálnu starostlivosť o nehnuteľnosť v záujme udržiavania plnohodnotnej prevádzky nehnuteľnosti.

Hore