Rýchle a účinné riešenie pohľadávok a záväzkov


Nechcú vám platiť faktúry?
Nedarí sa vám vyriešiť problém s dlžníkmi?
Chcete to vyriešiť mimosúdnym vyrovnaním bez poplatkov za právnika a súdy?
Vyhrali ste súd ale peniaze ste doteraz nevideli?
Máte vysoké náklady spojené s právnym zastupovaním?
Dlhujete dodávateľovi a nemáte peniaze?

Splácajte dlh svojimi tovarmi a službami.

 

Veľa podnikateľov v dnešnej dobe rieši problém s dlžníkmi a nezaplatenými faktúrami. Väčšina podnikateľov na vymáhanie využíva súdne riešenie, ktoré však má dlhé trvanie a často neprináša želaný výsledok, navyše veriteľovi (dodávateľovi) vznikajú ďalšie náklady spojené s vymáhaním svojej pohľadávky, na právnikov, súdne poplatky, exekútorov a vymáhačskej spoločnosti.

Preto naša spoločnosť prináša spôsob ako jednoducho a efektívne vyriešiť tento problém s dlžníkmi cez barterový obchodný systém (ďalej len „BS“). Veriteľ a dlžník uzavrú Dohodu o urovnaní a spôsobe úhrady dlhu, na základe ktorej si rýchlo a účinne vysporiadajú pohľadávky a záväzky. Ide o nefinančné mimosúdne vyrovnanie dlžníka voči veriteľovi.

Postup vysporiadania:

 1. Veriteľ a dlžník sa registrujú do BS
 2. Veriteľ a dlžník uzavrú Dohodu o urovnaní a spôsobe úhrady dlhu
 3. Dlžník poskytne do BS svoj tovar alebo službu vo výške svojho dlhu
 4. V rámci BS sa zrealizuje predaj tovaru alebo služby tretej strane
 5. Veriteľ nadobudne barterové kredity v protihodnote z predaja tovaru alebo služby dlžníka
 6. Veriteľ následne použije barterové kredity na nákup tovarov alebo služieb v BS


Výsledkom tohto postupu vysporiadania je skutočnosť, že dlžník si splatil svoj dlh voči veriteľovi. Zároveň veriteľ získal barterové kredity, ktoré môže využiť na nákup tovarov a služieb v BS na svoje podnikanie


Výhody

 • žiadne náklady na právnikov, exekútorov a vymáhačské spoločnosti
 • žiadne náklady na súdne poplatky
 • mimosúdne, partnerské riešenie
 • pokračovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • možnosť splatiť svoj dlh dodaním tovarov alebo službami
Hore