Reklama a propagácia


Chcete propagovať vašu firmu, podnikanie, produkty alebo služby?
Chcete zacieliť vaše podnikanie na klientov z rôznych odvetví ekonomiky?
Máte záujem získať nových klientov a dostať sa na nové trhy?


Využite náš barterový obchodný systém na vašu propagáciu a reklamu!

V rámci barterového obchodného systému môžete využiť reklamný priestor formou umiestnenia reklamného bannera na našom webe, kde sa o vás dozvie široké spektrum potenciálnych klientov, ktorí pravidelne navštevujú našu stránku a využívajú barter vo svojom podnikaní. Správne umiestneným reklamným bannerom viete získať nových zákazníkov a nové možnosti spolupráce.

V rámci portfólia klientov barterového systému sa viete dostať k novým predajným kanálom, ktoré vám pomôžu pri rozvoji vášho podnikania a nárastu vášho obratu.

Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás.

Hore