Bezúročný nákupný limit (BNL)


Nechcú vám v banke požičať?
Potrebujete prostriedky na financovanie svojich prevádzkových nákladov?
Potrebujete finančné prostriedky na rozvoj svojho podnikania?

Splácajte nákupný limit svojimi produktmi alebo službami s úrokom 0 %.

 

Kto môže požiadať o BNL?

 1. Klient, ktorý ešte nepredal v barterovom systéme žiadny produkt alebo službu, ale mal by záujem nakúpiť zo systému produkty alebo služby na financovanie prevádzkových nákladov alebo rozvoj podnikania.
 2. Klient, ktorý je aktívnym členom barterového systému a má vyrovnané všetky záväzky voči prevádzkovateľovi barterového systému.

 

Postup poskytnutia BNL

 1. Zaslanie žiadosti o BNL a príslušných podkladov
 2. Posúdenie žiadosti zo strany prevádzkovateľa
 3. Schválenie žiadosti
 4. Podpis Zmluvy o zriadení BNL a zabezpečovacej zmluvy
 5. Poskytnutie barterových kreditov na konto žiadateľa
 6. Nákup tovarov alebo služieb z barterového systému

 

Možné formy zabezpečenia BNL:

 • Forma bankovej záruky
 • Vinkulácia finančných prostriedkov
 • Hnuteľný majetok
 • Nehnuteľný majetok
 • Notárska úschova
 • Prípadne iná forma schválená prevádzkovateľom


Prevádzkovateľ si účtuje za poskytnutie BNL poplatok podľa aktuálneho cenníka služieb.

Zaujala vás táto možnosť financovania? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese m.uram@bartertrade.sk.

 

Žiadosť o poskytnutie BNL
arrow

Pripojiť prílohy

Za posúdenie žiadosti si Prevádzkovateľ účtuje poplatok platbou vopred v zmysle platného cenníka.

Na poskytnutie bezúročného nákupného limitu nie je právny nárok.

Hore