Prečo sa oplatí bartrovať?

Položili ste si už niekedy otázku:

Oplatí sa mi vôbec bartrovať?
Má to pre mňa vôbec nejaký význam sa tým zaoberať?
Je to pre mňa výhodné?
Oplatí sa mi do toho ísť?
A čo mi to v konečnom dôsledku prinesie?


Ponúkame niekoľko odpovedí a možností prečo začať bartrovať, prečo sa začať zaoberať barterom a čo vám to v konečnom dôsledku prinesie:

Ušetríte finančné prostriedky a zlepšíte si tým cash flow – stav finančných prostriedkov na účte

A to najmä pri obstarávaní a realizácii vlastných nákupov a vstupov. Prostriedky, ktoré takto ušetríte môžete použiť na úhradu iných záväzkov, ktoré potrebujete v danej chvíli riešiť.


Zabezpečíme vám odbyt naviac, nové zákazky, obchody

Vďaka nášmu portálu bartertrade.sk a práci našich manažérov má možnosť dozvedieť sa o vašej ponuke oveľa viac zákazníkov, a tým máte väčšiu šancu na predaj svojich tovarov alebo služieb.


Máte možnosť vstúpiť a preraziť na nové trhy a do nových regiónov

Vďaka nášmu systému a práci našich manažérov máte možnosť sa dostať k novým zákazníkom a do nových regiónov.


Svoje nákupy môžete platiť vlastným tovarom alebo službami ako protihodnotou

Ako člen nášho systému môžete platiť za svoje nákupy tovarov alebo služieb dodaním vlastného tovaru alebo služby do systému ako protihodnoty.


Rastie vám obrat a zisk

Tým, že viac predávate vám narastá obrat a samotný zisk.


Máte možnosť získať nových zákazníkov a nadviazať nové kontakty

Tým, že ste členom systému sa vám otvára portfólio nových zákazníkov, ku ktorým by ste sa možno ani nikdy nedostali, ak by ste neboli členom barterového systému.


Garancia obchodu a platby

Pri realizácii každého obchodu zabezpečujeme blokáciu kreditov na účte kupujúceho v prospech predávajúceho, na základe čoho má predávajúci u nás vždy istotu a garanciu platby. Nemusíte sa obávať neuhradenej faktúry od odberateľa ako pri bežnom obchodnom styku.


Čiastočné odbúranie konkurencie, o krok pred vašou konkurenciou

Barterový zákazník vás vždy uprednostní pred bežným cashovým zákazníkom, keďže má u vás veľkú výhodu a tou je možnosť nakupovať a platiť kreditmi. Táto skutočnosť vás stavia do oveľa výhodnejšej pozície pred odberateľom ako vašu konkurenciu.


Poskytnutie nákupného limitu s nulovým úrokom (úrok 0 % p. a.)

Poskytneme vám bezúročný nákupný limit na nákup v barterovom systéme, ktorý splácate dodaním svojho tovarom alebo služby ako protihodnotou.


Máte osobného, vlastného manažéra

Váš osobný manažér má na starosti vašu propagáciu v bartrovom systéme vyhľadávaním kompatibilných možností obchodu, a zároveň sa vám stará o vaše nákupy. Tým šetríte čas, peniaze a energiu, ktoré môžete tým pádom využiť na iné aktivity.

 

Hore