História

Barter je historicky najstaršou formou obchodu. Ide o výmenu – tovar za tovar. Tento spôsob obchodovania šetrí vašu hotovosť a zároveň zvyšuje obrat vašej spoločnosti.

Ako to celé začalo?

V minulosti, praveku, keď ľudia mali vecí a jedla viac než potrebovali, ale niečo iné im zase chýbalo, nastávali vhodné podmienky pre rozvoj obchodovania. Keďže predtým ešte peniaze nepoznali, vymieňali si medzi sebou tovary, ktorých mali prebytok za tovary, ktorých mali naopak, nedostatok.

Naturálna výmena tovarov a služieb existovala až dovtedy, pokiaľ ju samotný rozvoj trhu nenahradil peniazmi, ako hlavným nástrojom výmeny.

Barterový obchod bol taktiež veľmi populárny aj v koloniálnej ére, kedy sa zo zámoria začali do Európy dovážať drahé kovy, vzácne látky alebo nové potraviny, napríklad zemiaky. Takýto druh barterového obchodu sa nazýva aj trojuholníkový obchod, kde medzi sebou obchodovali britské kolónie v Amerike, Afrike a Európe. Obchodovalo sa najmä s cukrom, rumom a otrokmi.

 

 

V 20. storočí došlo k renesancii barteru, predovšetkým v súvislosti s tým, že peniaze prestali byť ekvivalentom skutočných tovarových hodnôt, tak ako to bolo pri ich vzniku. Začali vznikať barterové spoločnosti, ktoré prevzali z tradičného barteru to, čo v ňom bolo dobré – podstatu, t. j. barterové platidlo. Dve ropné krízy v 70. rokoch a nimi vyvolaná hospodárska recesia a inflačné pohyby na trhoch priniesli so sebou tendenciu k prechodu na dvojstranné vzťahy – bilateralizmus, v rámci medzinárodnej výmeny tovarov a služieb. Bol to ústup od liberalizmu, ktorý bol charakteristický pre druhú polovicu 50. a 60. rokov.

 

 

Barterový obchod v súčasnosti

Dnes sa ľudia uchyľujú naspäť k barterovému obchodu, hlavne v čase vysokej inflácie, kedy mena (peniaze) začína postupne strácať svoju reálnu hodnotu. Výmenný obchod, ktorý je starý ako celé ľudstvo samo, ožíva počas hospodárskej krízy prostredníctvom rôznych firemných aktivít, ale i aktivít jednotlivcov, či skupín a umožňuje tak výmenu služieb alebo dodanie tovaru medzi firmami a občanmi z rôznych geografických oblastí.

Hoci z pohľadu 21. storočia sa môže zdať tento spôsob už ako zastaraný, faktom ostáva, že výmenné systémy zohrávajú a budú stále zohrávať, čoraz dôležitejšiu a významnejšiu úlohu v obchodných vzťahoch, ako aj medzi samotnými občanmi. Výmena tovaru a služieb medzi spoločnosťami sa stala alternatívou finančného zabezpečenia na európskych a severoamerických trhoch. Existujú na to aj iné dôvody. Je to aj kvôli šetreniu nákladov spojených s platením v peniazoch.

 

Hore