Ako to vlastne funguje? – Priebeh BO


Krok č. 1

Predloženie a zaevidovanie ponuky/dopytu do systému prevádzkovateľa.


Krok č. 2

Zabezpečenie kupujúceho/predávajúceho v rámci barterového systému.


Krok č. 3

Vypracovanie cenovej ponuky predávajúcim.


Krok č. 4

Odsúhlasenie cenovej ponuky a vystavenie záväznej objednávky kupujúcim.


Krok č. 5

Potvrdenie objednávky predávajúcim.


Krok č. 6

Dodanie tovaru alebo služby kupujúcemu.


Krok č. 7

Zúčtovanie barterového obchodu a prevod barterových prostriedkov (kreditov).

 


Celý postup sa pravidelne opakuje.

 

Hore