Ako a kde môžeme využiť barter?

Využitie barterového obchodu v praxi

Barter ako nástroj má v praxi veľmi široké a pestré využitie. Ponúkame vám niekoľko typov a možností ako môžete Barter využiť a uplatniť v samotnej praxi a v živote.

 • Na financovanie vlastných prevádzkových, režijných nákladov a vstupov
 • Údržba
 • Marketing a reklama
 • Na nákup tovarov a služieb pre vlastné a firemné využitie
 • Nadbytok tovaru na sklade výmenou za iný tovar alebo služby
 • Efektívne a lepšie využitie voľných výrobných a predajných kapacít
 • Ak máte nevyužité priestory, budovy a pozemky – predaj alebo prenájom
 • Ak máte nevyužité stroje, zariadenia
 • Na investíciu a modernizáciu – strojov, zariadení, vozového parku, modernizáciu budov, priestorov a ďalšie
 • Na riešenie svojich vlastných pohľadávok a záväzkov
 • Na tvorbu benefitov – ako sociálny program pre vlastných zamestnancov, pracovníkov

+ mnoho ďalších...

 

Hore