Kto sme?

Vznik a založenie spoločnosti

K založeniu spoločnosti nás viedla myšlienka, vízia prísť na trh s niečím novým, zaujímavým, čo by náš náročný zákazník privítal, dokázal to patrične oceniť a zároveň, aby to bolo pre neho prínosom a mal z toho úžitok.  Preto sme sa na základe dôsledne vykonaného prieskumu trhu, vývoja momentálnej situácie, dlhoročnej praxe a skúseností v podnikaní a s barterovým obchodovaním rozhodli vytvoriť na Slovensku stabilný, pružný, moderne riadený a organizovaný barterový obchodný systém, ktorý prevádzkujeme prostredníctvom internetového portálu www.bartertrade.sk.


Čo ponúkame?

Náš barterový obchodný systém ponúka pre svojich členov výber príležitostí a možností prostredníctvom širokej ponuky produktov a služieb, z ktorých si môžete vybrať a rozhodnúť sa vždy na základe vlastných potrieb a možností, ktoré v danej chvíli máte a potrebujete riešiť. Taktiež máme pripravené viaceré zaujímavé formy a možnosti spolupráce, z ktorých si môžete vybrať a rozhodnúť sa podľa svojich možností a schopností. Barterový obchodný systém Barter & Business je určený skutočne pre každého, kto prejaví vážny záujem byť jeho súčasťou a je naplno rozhodnutý využívať jeho služby, možnosti a výhody, ktoré ponúka.

 

Členom barterového systému sa môže stať:

 1.  Fyzická osoba (podnikateľ), slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník (SHR)
 2.  Právnická osoba (a. s., spol. s r. o., v. o. s., k. s., družstvo, záujmové združenie právnických osôb, európska spoločnosť, európske družstvo, príp. aj   iné)
 3.  Neziskové organizácie a iné


Čo je cieľom projektu?

Cieľom celého projektu je ukázať všetky možnosti a výhody, ktoré barterový obchod („systém“) ponúka a prináša.  Pomocou barterového systému chceme členov systému naučiť vytvárať si a budovať svoje vlastné hodnoty.  Našim cieľom je dosiahnuť to, aby sa barterový obchod („barter“) postupne stával súčasťou obchodného styku a začal sa oveľa viac a efektívnejšie využívať aj v podnikateľskom prostredí ako doposiaľ.


Naša úloha a poslanie:

 • poskytujeme vždy aktuálne a čerstvé informácie týkajúce sa ponúk a dopytov
 • poskytujeme najkvalitnejší servis a služby prostredníctvom našich pracovníkov a manažérov
 • vykonávame koordináciu barterových obchodov (predaj a nákup)
 • vykonávame zúčtovanie a evidenciu barterových obchodov
 • zasielame vám pravidelne 1-krát mesačne (elektronicky) výpis z vášho barterového konta
 • posudzujeme bonitu klientov pri otváraní a čerpaní nákupného limitu
 • vykonávame správu informačného systému – účtov
 • poskytujeme garanciu obchodu a platby – blokácia kreditov v prospech predávajúceho
 • overujeme každého člena, s ktorým budete obchodovať

 

Najdôležitejšie pre nás je vytvárať a zabezpečiť pre vás ako našich partnerov príjemné prostredie, kde bude radosť obchodovať a spolupracovať.

 

Vízia spoločnosti

Naša vízia a plán do budúcnosti je neustále zvyšovať kvalitu našich produktov a služieb, a tým vám vždy zabezpečiť a poskytnúť komplexný a najkvalitnejší servis.

Chceme byť modernou a stabilnou barterovou obchodnou spoločnosťou a tým si vybudovať a upevniť svoju pozíciu na Slovensku. V blízkej budúcnosti plánujeme vstúpiť aj na zahraničné trhy ako napr. Česko a Poľsko. Nechceme byť modernou spoločnosťou len, čo sa týka samotných produktov a služieb, ale pre nás byť moderný znamená, že spoluprácu s každým z našich členov máme postavenú na priamej a otvorenej komunikácii.

Víziou v oblasti využitia technológií je vytvorenie barterových skladov, kde si bude môcť klient reálne pozrieť produkty a tovary, implementácia blockchain technológie do obchodnej platformy a vytvorenie digitálnej meny na báze barterových kreditov.

Sme si vedomí, že toto všetko sa nám skutočne podarí jedine spolu s vami! Preto nám každý váš názor, pripomienku zasielajte na e-mailovú adresu info@bartertrade.sk.

 

„S nami už nie ste na všetko sami, sme vašou predĺženou rukou!“

 

A výsledok našej práce? Profesionálne a úspešne organizovaný obchod od začiatku až dokonca!


Vaša spokojnosť = Naša spokojnosť

 

Hore