Vladimír
LEGDAN

General Manager

Ing. Marián
URAM

Financial & Sales Manager

Ján
Ščerba

Web Support Manager

Napíšte nám

Fakturačné údaje

BaB Company, s. r. o.
Mierová 1907/48
066 01  Humenné

IČO: 464 598 71
DIČ: 2820017783
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK55 8330 0000 0021 0022 6807
Zapísaná v OR OS Prešov, Odd: Sro, vložka číslo: 25303/P

Hore