Často kladené otázky


1. Čo v prípade, ak nestíham vybavovať súčasné objednávky?

V prípade, že to takto máte počas celého roka, tak to máte výborne. Je možné, že sa vám z tohto dôvodu nepodarí vybaviť všetky zákazky a stane sa, že zákazníka odmietnete? V tomto prípade by ste mohli pomocou barterového systému rozšíriť vaše výrobné kapacity a túto investíciu by ste si mohli „zaplatiť" svojimi výrobkami alebo službami. V prípade, že to takto nemáte počas celého roka, môžete pomocou barterových zákaziek získať nový odbyt a vyplniť slabšie mesiace v roku. Pomocou bartera je možné vyplniť aj náhly výpadok zákazníka.

2. Môžem sa u vás zaregistrovať až keď mi zabezpečíte dodávateľa podľa mojej požiadavky?

Áno, je to možné. Osobný obchodný manažér vykoná prieskum trhu a zmluvne zabezpečí dodávateľa tovarov alebo služieb podľa vami zadanej špecifikácie.

3. Budem môcť platiť províziu a poplatky barterom?

Áno, máte takú možnosť. Stačí sa stať Strategickým partnerom alebo si vybrať v rámci platených balíkov služieb, kde časť provízie môžete splácať aj v kreditoch.

4. Čo v prípade, ak už mám stálych dodávateľov a nechcem ich meniť?

Firma si svojich dodávateľov hľadá a selektuje celé roky. Aj vašim dodávateľom môžete ponúknuť účasť v barterovom systéme. Keď ste s nimi doteraz spolupracovali a odoberáte od nich určitý objem výrobkov alebo služieb, tento objem môžete cez barter navýšiť. Okrem toho dodávateľov cez barter môžete mať ako doplnkových, bez toho, aby ste rušili zmluvy alebo dohody s vašimi súčasnými dodávateľmi. Navyše si môžete rozšíriť počet vašich dodávateľov ako aj odberateľov. Bartrovať môžete aj jednorazové nákupy, kde nemáte dlhoročné vzťahy (zhotovenie parkoviska, nainštalovanie zabezpečovacieho zariadenia, víkendový pobyt, atď...).

5. Čo v prípade, ak nedisponujem pracovnými silami, ktoré by sa barterovému obchodu venovali?

Každý náš klient má u nás osobného manažéra, ktorý rieši barterové obchody a požiadavky klienta. Od klienta očakávame, že nám poskytne dostatok informácií čo vie do bartera ponúknuť a tiež čo by potreboval nakúpiť.

6. Čo sa stane, keď budem mať barterové kredity a nebudem vedieť čo za kredity nakúpiť?

Táto situácia teoreticky môže nastať, ale dá sa jej predísť tým, že si pred uzatvorením vášho predaja pozriete ponuky toho, čo by ste mohli následne nakúpiť, aby ste sa v tejto situácii nemuseli ocitnúť. V každom prípade, máte k dispozícii osobného obchodného manažéra, ktorý pre vás bude aktívne hľadať firmy aj mimo barterového systému, teda firmy ktoré by sa stali súčasťou systému na základe vášho dopytu. Na základe toho zrealizujeme váš predaj v barterovom systéme.

7. Čo v prípade, že ma ponuka na webe „www.bartertrade.sk“ nezaujala?

Našou hlavnou úlohou je splniť požiadavky našich klientov, to isté sa vzťahuje aj na túto situáciu. To, že v ponuke nevidíte niečo, čo by vás mohlo zaujať, neznamená, že by sme to nevedeli do systému dodať. Stačí nás informovať o tom, čo potrebujete a je v našom záujme zabezpečiť požiadavky každého nášho klienta.

8. Keď budem predávať cez barter a zákazníci mi budú platiť batrovými eurami (kreditmi), z čoho potom zaplatím mzdy, dane, odvody?

Barterové obchodovanie je vhodné pre firmy, ktoré prosperujú, majú odbyt, ibaže ten odbyt nemajú stály, pravidelný, nemajú plne vyťažené svoje kapacity. Spomínané výdavky uhradíte peniazmi, ktoré ušetríte vďaka barterovému systému, lebo v ňom platíte vašimi tovarmi a službami. Barter nie je primárnou náplňou firmy, ale je to skôr nadstavba pre efektívnejší chod firmy.

9. Čo ak v priebehu roka neuzavriem cez barterový systém ani jeden obchod?

To sa nedá vylúčiť, ale je to veľmi nepravdepodobné, pretože sme vás oslovili na základe požiadaviek našich klientov. V prípade, že sa vám počas celého roka nepodarí uzavrieť ani jeden obchod, vrátime vám členský poplatok v plnej výške.

10. Čím sú kryté barterové kredity?

Barterové kredity, ktoré sú v systéme v obehu, sú priamo úmerne kryté hodnotou tovaru alebo služby, ktorú klient ponúka do barterového systému. Hodnota barterového kreditu je ekvivalentne vyjadrená v pomere 1:1 (kredit:euro).

11. Čo sú to kredity?

Je to zúčtovacia jednotka v našom bartrovom systéme. Bartrové eurá (kredity), ktoré sú v obehu v systéme sú priamym vyjadrením hodnoty tovaru alebo služby, ktoré sú v systéme. Viď popis bartrového systému.

Hore